Lượt xem: 484
Kế hoạch lao động tháng 8/2019
In trang

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT NGUYỄN GIA THIỀU

 

SỐ : ……/KH- THPT NGT

                                                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


Hà Nội, ngày 6 tháng 08 năm 2019

 

KẾ HOẠCH LAO ĐỘNG THÁNG 08 NĂM 2019

         

I. MỤC ĐÍCH , YÊU CẦU

          1. Mục đích :

Thi đua chào mừng kỉ niệm kỉ niệm 74 năm cách mạng tháng Tám và quốc khánh nước Việt Nam. Chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất cho năm học mới 2019 - 2020. Thực hiện nhiệm vụ năm học về việc tăng cường công tác giáo dục toàn diện cho học sinh,  nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sạch đẹp , giữ gìn bảo vệ của công tạo ra quang cảnh sư phạm thân thiện, xanh – sạch – đẹp.

          2. Yêu cầu

          - Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ lao động, phân công rõ trách nhiệm của từng học sinh  để các buổi lao động đạt hiệu quả cao.

          - Đảm bảo kỉ luật nghiêm, an toàn, trách nhiệm.

          - GVCN huy động số lượng học sinh tham gia đủ theo yêu cầu công việc, phân công học sinh mang dụng cụ đầy đủ (nước lau sàn, giẻ lau; chổi; cây lau sàn nhà…)

II. THỜI GIAN, ĐỐI TƯỢNG LAO ĐỘNG

          1.Thời gian:  14h00 thứ Hai ngày 12/8/2019.

2. Đối tượng : Các lớp 11 và lớp 10

          III. NỘI DUNG LAO ĐỘNG

1. Nội dung : Vệ sinh sạch sẽ sàn nhà, cánh cửa, quạt , trần nhà, hành lang, cầu thang , bàn ghế, bảng, thiết bị phục vụ dạy và học.

2. Phân công trách nhiệm, giáo viên phụ trách

          - Giao cho Đoàn trường là đầu mối thường trực kiểm tra đôn đốc, chấm điểm thi đua giữa các chi đoàn và báo cáo đồng chí Phó hiệu trưởng phụ trách lao động.

          - Nhân viên y tế Nguyễn Chí Dũng, Giám thị Nguyễn Lương Hảo, thày giáo Phạm Hồng Hiếu,  cô giáo Ngô Minh Hiếu phối hợp với Đoàn trường để kiểm tra, nghiệm thu sau từng buổi lao động.

          - Tổ, nhóm chuyên môn cử giáo viên bộ môn phối hợp với nhân viên Thí nghiệm và giáo viên chủ nhiệm lớp để tổ chức lao động tại phòng học bộ môn, phòng tổ chuyên môn an toàn, hiệu quả.

- Giáo viên chủ nhiệm phụ trách lớp chủ nhiệm và chịu trách nhiệm về hiệu quả buổi giáo dục lao động.

 

3. Phân công lao động

TT

Lớp

Lao động tại phòng

GV phụ trách

Nghiệm thu

1

10A1

10A1+ P. tổ Toán - Tin

Giáo viên chủ nhiệm

Nguyễn Lương Hảo

2

10A2

10A2 + Cầu thang nhà B T1,2

Giáo viên chủ nhiệm

Nguyễn Lương Hảo

3

10A3

10A3 + P. tổ Ngoại ngữ -TD

Giáo viên chủ nhiệm

Nguyễn Lương Hảo

4

10A4

10A4 + P. tổ Xã hội

Giáo viên chủ nhiệm

Nguyễn Lương Hảo

5

10A5

10A5+ P. Hội đồng

Giáo viên chủ nhiệm

Nguyễn Lương Hảo

6

10B1

10B1 + Cầu thang A1.1

Giáo viên chủ nhiệm

Nguyễn Lương Hảo

7

10C1

10C1 + P. tổ Hóa – Sinh-CN

Giáo viên chủ nhiệm

Nguyễn Lương Hảo

8

10C2

10C2+ P.tổ Lý-CN

Giáo viên chủ nhiệm

Nguyễn Lương Hảo

9

10C3

10C3+ Cầu thang nhà B T3,4

Giáo viên chủ nhiệm

Nguyễn Lương Hảo

10

10C4

10C4+ Cầu thang A2.1

Giáo viên chủ nhiệm

Nguyễn Lương Hảo

11

10D

10D+ Cầu thang A1.2

Giáo viên chủ nhiệm

Nguyễn Chí Dũng

12

10D1

10D1+ P. tổ Ngữ Văn

Giáo viên chủ nhiệm

Nguyễn Chí Dũng

13

10D2

10D2 + Thư viện

Giáo viên chủ nhiệm

Nguyễn Chí Dũng

14

10D3

10D3

Giáo viên chủ nhiệm

Nguyễn Chí Dũng

15

10D4

10D4+ Cầu thang A2.2

Giáo viên chủ nhiệm

Nguyễn Chí Dũng

16

11C1

11C1+ Cầu thang A1.3

Giáo viên chủ nhiệm

Nguyễn Chí Dũng

17

11C2

11C2

Giáo viên chủ nhiệm

Nguyễn Chí Dũng

18

11C3

11C3

Giáo viên chủ nhiệm

Nguyễn Chí Dũng

19

11D

11D

Giáo viên chủ nhiệm

Nguyễn Chí Dũng

20

11D1

11D1

Giáo viên chủ nhiệm

Nguyễn Chí Dũng

21

11D2

11D2+ Cầu thang A2.3

Giáo viên chủ nhiệm

Nguyễn Chí Dũng

22

11D3

11D3+ Cầu thang C2.1

Giáo viên chủ nhiệm

Nguyễn Chí Dũng

23

11A1

Nghe nhìn 2 ( T2) + Hành lang tầng 1, 2 nhà B

Giáo viên chủ nhiệm

Nguyễn Chí Dũng

24

11D4

P. Đa năng + Cầu thang C1.3

Giáo viên chủ nhiệm

Nhóm Ngoại ngữ

Phạm Hồng Hiếu

25

11A2

Ngoạingữ 1 + Cầu thang C2.2

Giáo viên chủ nhiệm

Nhóm Ngoại ngữ

Phạm Hồng Hiếu

26

11A3

Thực hành Hóa + Cầu thang C1.1

Giáo viên chủ nhiệm

Nhóm Hóa

Phạm Hồng Hiếu

27

11A4

Thực hành C. Nghệ + Cầu thang C1.2

Giáo viên chủ nhiệm

Nhóm Công nghệ

Phạm Hồng Hiếu

28

11A5

Thực hành Sinh + P.B.D2(T4)

Giáo viên chủ nhiệm

Nhóm Sinh

Phạm Hồng Hiếu

29

11B1

Thực hành Lý + P.B.D1(T4)

Giáo viên chủ nhiệm

Nhóm Vật lý

Phạm Hồng Hiếu

30

11B2

Nhà GDTC

Giáo viên chủ nhiệm

Nhóm TD - QP

Phạm Hồng Hiếu

                                                                            

                                                                                            Hiệu trưởng

     Nơi nhận :

          - Chi ủy, BGH ( để chỉ đạo)

         - Công đoàn, ĐTN ( để phối hợp)

         - GVCN, TTCM, NT( để thực hiện)

        - Lớp trưởng( để thực hiện)                                                                                                                                                           

       - Lưu                                                                                           

                    

                                                                                                                

Tin tức mới nhất

Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 290
  • Trong tuần: 2 195
  • Tất cả: 295 422