Lượt xem: 104
HỘI NGHỊ “TRAO ĐỔI KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA NHÀ TRƯỜNG CẤP THPT NĂM HỌC 2022-2023”.
In trang
Ngày 7/10/2022, Sở GDĐT Hà Nội đã tổ chức Hội nghị “Trao đổi kế hoạch giáo dục của nhà trường cấp THPT năm học 2022-2023” tại cụm trường THPT Gia Lâm - Long Biên

Đến dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Phó Giám Đốc Phạm Xuân Tiến và các đồng chí là các Trưởng, Phó phòng giáo dục trung học, các đồng chí chuyên viên và Giám hiệu các trường THPT trong Cụm. 
Hội nghị được nghe đồng chí Lê Trung Kiên - Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Gia Thiều báo cáo bản kế hoạch giáo dục năm học 2022-2023 của trường, sau đó các trường THPT trong Cụm Gia Lâm - Long Biên trao đổi kế hoạch giáo dục của trường mình; đóng góp ý kiến cũng như nêu khó khăn của đơn vị mình…
Cũng tại Hội nghị, Giám hiệu các cơ sở giáo dục THPT Cụm Gia Lâm - Long Biên đã tập trung thảo luận về kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục cấp THPT năm học 2022-2023, xác định rõ nhiệm vụ, vai trò, trách nhiệm quản lý nhà nước của các cơ sở giáo dục THPT.
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phạm Xuân Tiến nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục cấp THPT năm học 2022-2023, sau đó góp ý, xây dựng các kế hoạch giáo dục của các trường THPT trên địa bàn theo định hướng chung của Sở GDĐT Hà Nội.