image banner
Công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2024 - 2025 của 119 trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 của trường THPT Nguyễn Gia Thiều: 675 học sinh.

Có thể là hình ảnh về bản thiết kế, sơ đồ tầng và văn bản cho biết 'TIÊU υγ TИPT LẠP 2024 Huyện Phan Đinh Phùng เซ็น Đinh Hồng Thải 675 TИPr Nguyễn Trài 675 THPT Đinh 675 Phù Hoàn Kièm 675 Hoán Kiếm THPT 675 Đực Hoàn Kièm Tháng ong nh. |kam Đxirc: Nhân Tông Trumg 720 THPT Đông Hai Đông Đa 675 Đông THPI Quang Đông Aa Tiêng ู Đông 675 Trần Hưmg Đao-T ิันล THPT Khương Đinh Thanh Xuân 675 TH-THICS-THPT Khương Thanh Xuân 400 20 THPT Hoàng Thụ Giay 675 Trương Định Hoàng 675 THPT Việt Nam Hoàng Lan rHΡT Hoàng Nhăm 675 Ntôi Thanh 675 Đông Thanh 675 Thanh 675'Có thể là hình ảnh về bản thiết kế, sơ đồ tầng và văn bảnCó thể là hình ảnh về bản thiết kế và văn bảnCó thể là hình ảnh về cuống vé, bản thiết kế, sơ đồ tầng và văn bảnCó thể là hình ảnh về bản thiết kế, sơ đồ tầng và văn bản cho biết 'IT Tống số 110 THPT My Đức c Quận, Quán,Huyện Ηυγξη Chỉ tiêu 111 THPT Đại Cường Ghichú Ghi chủ (1 nyen sinh Ιάp 10 THPT) MY Đức 540 112 THPT Lưu Hoàng Ứng Hòa 360 113 THPT Trần Đăng Ninh Ừng Hoa 450 114 THPT ั Hoà A Ứng Hòa 540 115 nΗΡT Ứng Hoà B Ứng Hoa 540 Ứng Hoa 450'
Thông tin mới nhất
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 795
  • Trong tuần: 6 216
  • Tất cả: 611605