image banner
Tổ Toán Tin năm học 2018 - 2019

1. Tổ trưởng : Cô Vũ Lan Anh -  Toán 12A2, D; 10B2

2. Tổ phó Toán : Cô Nguyễn Thanh Thủy - Toán 12A1, D3

3. Tổ phó Tin : Cô Ngô Minh Hiếu - Tin 11D, D1, D2, D3; 10A2, A4, A5

Các tổ viên :

4. Cô Đào Thu Mai - Toán 11A3, C2; 10A2 - Chủ nhiệm 10A2

5. Thầy Nguyễn Kim Cường - Toán 12C2; 10D3, D4

6. Cô Phạm Thanh Dung - Toán 12A3, 11C3, D1

7. Thầy Đỗ Văn Khoa - Toán 12D2 , 10C1 ; 10C2

8. Cô Nông Quỳnh Giao  - Toán 12D1; 11B1; 10B1

9. Thầy Đoàn Ngọc Hà -  Toán12B2; 10D1, D2

10. Cô Nguyễn Minh Hải - Toán 10C3

11. Cô Nguyễn Mai Anh - Toán 12A4, C1; 10A5 - Chủ nhiệm 10A5

12. Thầy Nguyễn Quốc Hoàn - Toán 12C3; 11A5, D3

13. Thầy Vương Đức Huy - Toán 11A1; 10D, D2

14. Cô Chu Hiền Minh - Toán 11A4, C1; 10A1 - Chủ nhiệm 10A1

15. Cô Trần Thu Thảo - Toán 12A5; 11A2, D; 10A3
16. Cô Nguyễn Thị Kim Dung - Toán 11B2; 10A4
17. Cô Hà Thu Huyền: Đang nghỉ chế độ
18. Thầy Ngô An Lạc - Tin 12A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2; 10A1, A3, C1, D3, D4
19. Cô Nguyễn Thị Tuyết Lan - Tin 11B1, B2, C1, C2, C3; 10B1, B2, C2, D, D2
20. Cô Đôn Thị Tuyết - Tin 12C1, C2, C3, D, D1, D2, D3; 11A1, A2, A3, A4, A5

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 205
  • Trong tuần: 8 292
  • Tất cả: 669891
Đăng nhập