image banner
HƯỚNG DẪN VỀ CÔNG TÁC CHUYỂN TRƯỜNG ĐỢT ĐẦU HỌC KỲ II
Thực hiện lịch làm việc tại Công văn số 4543/SGDĐT-QLT ngày 14/12/2023 của Sở GDĐT về hướng dẫn chuyển trường của học sinh trung học phổ thông, chuyển trường và tuyển bổ sung học sinh vào lớp chuyên, lớp song bằng đợt đầu học kỳ II năm học 2023-2024 (gọi tắt là Công văn 4543). Để chuẩn bị cho đợt chuyển trường đợt đầu học kỳ II năm học 2023-2024, Sở Giáo dục và Đào tạo gửi tới các đơn vị một số nội dung sau:

A.   Các tài liệu hướng dẫn về công tác chuyển trường đợt đầu học kỳ II

1.    Hướng dẫn chi tiết Quy trình chuyển trường đợt đầu học kỳ II năm học 2023-2024 (file đính kèm);

2.    Hướng dẫn CMHS đăng ký chuyển trường trực tuyến cho học sinh trên hệ thống dịch vụ công (file đính kèm);

3.   Hướng dẫn nhà trường xét duyệt và tiếp nhận hồ sơ học sinh trên hệ thống CSDL ngành (file đính kèm);

4.    Danh sách tổ hợp môn lưa chọn các đơn vị đã cập nhật trên hệ thống CSDL ngành (file đính kèm).

B.    Các nội dung đơn vị cần triển khai

1.    Ngày 10/1, đơn vị công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị về các văn bản hướng dẫn, chỉ tiêu, thủ tục, quy trình…về công tác chuyển trường đợt đầu học kỳ II năm học 2023-2024.

2.  Từ Ngày 11/01 đến 12/01/2024 và từ 16/01 đến 22/01/2024, Cử cán bộ trực hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ chuyển trường đợt đầu học kỳ II

3.   Hoàn thành việc xác nhận hồ sơ trên hệ thống theo đúng lịch tại Phụ lục I Công văn 4543.

C.       Một số lưu ý đối với đợt chuyển trường đầu học kỳ II:
1.  Tổ hợp môn học lựa chọn
-   Thủ trưởng đơn vị nơi học sinh có nguyện vọng chuyển đến chỉ xem xét và ghi ý kiến tiếp nhận vào Đơn xin chuyển trường đối với những học sinh học các môn học lựa chọn và chuyên đề học tập lựa chọn phù hợp với tổ hợp môn học lựa chọn và chuyên đề học tập lựa chọn đang triển khai tại đơn vị;
-   Trường hợp CMHS liên hệ chuyển đến nhà trường nhưng tổ hợp môn học lựa chọn và chuyên đề không phù hợp với tổ hợp và chuyên đề đang triển khai tại đơn vị, nhà trường căn cứ vào danh sách tổ hợp môn lựa chọn các đơn vị đã cập nhật trên hệ thống Sở GDĐT đã gửi ở trên tư vấn, hướng dẫn cho cha mẹ học sinh thực hiện đúng quy định.

2. Thời gian mở hệ thống để đăng ký và xác nhận hồ sơ chuyển trường đợt đầu học kỳ II cụ thể như sau:

-    Từ Ngày 11/1 đến 12/1/2024 và từ 16/1 đến 22/1/2024: Cổng dịch vụ công trực tuyến và hệ thống CSDL ngành sẽ mở để các đơn vị còn chỉ tiêu thực hiện cấp tài khoản và hướng dẫn cha mẹ học thực hiện đăng ký trên dịch vụ công, trường học sinh xin chuyển đi xác nhận chuyển đi và trường học sinh chuyển đến xác nhận chuyển đến;

-  Từ ngày 23/1 đến 26/1/2024: Các đơn vị công bố công khai Danh sách học sinh chuyển đến trên cổng thông tin điện tử và hoàn thiện việc tiếp nhận dữ liệu trên phần mềm sổ điểm điện tử.

Lưu ý: Ngày 13/1; 14/1; 15/1: Theo thông báo của Bộ GDĐT, Cổng dịch vụ công và Hệ thống CSDL ngành sẽ tạm khóa để nâng cấp hạ tầng. Sở GDĐT đề nghị các đơn vị lưu ý thông báo với Cha mẹ học sinh được biết.

 3. Thao tác xử lý trên phần mềm CSDL ngành:

Các đơn vị thực hiện thao tác xét duyệt trên hệ thống theo đúng tài liệu hướng dẫn. cần lưu ý các nội dung sau:

Đợt chuyển trường chọn HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023-2024

Trạng thái chuyển đi: chọn chuyển đi học kỳ 2
   4. Lịch thu hồ sơ các trường hợp ngoài quy định tại Quyết định 1015/QĐ-TTg ngày 30/5/2022 của Thủ tướng chính phủ:
Ngày 24/1/2024, Sở GDĐT sẽ thu hồ sơ các thủ tục ngoài quyết định 1015/QĐ-TTg ngày 30/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ theo thành phần hồ sơ thông báo tại Phụ lục I của Công văn 4543.

Tải về

Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Thông tin mới nhất
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 507
  • Trong tuần: 4 190
  • Tất cả: 544290