image banner
Tổ Vật lý - Công nghệ

Vật lý:
1. Tổ trưởngVũ Hà Giang: 12A1, 12A3, 11A1, 11C1, 11D3
2. Nguyễn Thị Thu Hằng: 12A2, 12C1, 12C2, 10A1, 10C1, 10D3
3. Đinh Phương Nga: 11A2, 11A4, 11B2, 10A1, 10C1, 10D3
4. Đỗ Thu Thảo: 12C3, 12D3, 11A3, 11C2, 10A4, 10B2, 10C3
5. Nguyễn Thị Thu Huyền: 12A4, 12B1, 11A5, 11C3, 11D1
6. Đỗ Thị Mai: 11B1, 11D, 11D2, 10A5, 10C2
7. Nguyễn Nguyệt Huệ
8. Nguyễn Văn Nguyên: 12A5, 12B2, 12D2, 10A3, 10D, 10B1
Công nghệ:
1. Lê Thị Nhung: 12A1, 12A2, 12A3, 12A4, 12A5, 12B1, 12B2, 11C1, 11C2, 11C3, 11D, 11D1, 11D3
2. Nguyễn Thị Hồng Liễu: 12D, 12D1, 12D2, 12D3, 11A1, 11A2, 11A3, 11A4, 11A5, 11B1, 11B2

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 72
  • Hôm nay: 407
  • Trong tuần: 8 494
  • Tất cả: 670093
Đăng nhập